Specialskyltar

 

Typskyltar / CE skyltar

Vår erfarenhet av CE skyltar eller typskyltar sträcker sig 25 år tillbaka i tiden. Vi lasergraverar maskinskyltar eller dekaler med logotyp och efter din önskade design både i plast och i rostfritt stål.

En CE-skylt eller typskylt ska innehålla uppgift om tillverkare (namn, adress, telefon nummer eventuell logotyp), maskinen eller utrustningens specifika märkdata, tillverkningsår samt en CE symbol. Skylten anpassas till ert behov.

Vi kan även anpassa vår skyltbutik så att då du som kund har ett antal färdiga designade layouter tillgängliga vid inloggning med editerbara fält, allt för att du ska kunna få din skylt så snabbt och smidigt som möjligt.

Exempel på CE skyltar / typskyltar:
Rumsnummer skylt / lägenhetsnummer skyltar

Varje lägenhet i en byggnad med samma adress och med fler än en bostadslägenhet ska enligt lagen märkas upp med ett lägenhetsnummer. Fastighetsägaren ska ge varje lägenhet ett lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistrets standard. Alla lägenhetsnumren ska anmälas till Lantmäteriet tillsammans med övriga uppgifter för lägenheten. För mer information om lagen hanvisar vi till Lantmäteriets hemsida http://www.lagenhetsregistret.se

Nedan visas några exempel på rumsnummerskyltar / lägenhetsnummerskyltar.