Kvalitet

 

AQ M-Tech (AQ Skylt) är certifierade ISO9001:2015 och ISO 14001:2015 av Rise.

 

 

 

 

Kvalitetspolicy

 

Våra produkter och tjänster skall uppfylla våra kunders förväntningar och krav. För att uppnå detta ska vi:

 

 
 • Ständigt sträva efter att kvalitetshöja våra produkter.

   

 • Ständigt sträva efter att kvalitetshöja vår organisation.

   

 • Tillse att vår personal har tillräckliga kunskaper och tekniska resurser till sitt förfogande för att upprätthålla en hög kvalitetsnivå.

   

Mål

 

 
 • Q-tal 100%

   

 • Leveranssäkerhet 98%

   

 

 

Miljöpolicy

 

Med vårt förebyggande arbete samt med ständiga förbättringar ska vi:

 

 
  • spara energi

    

  • ständigt minska vår negativa miljöpåverkan

    

  • arbeta med den effektivaste utrustninge

 

  • källsortera vårt avfall

 

  • följa lagar och förordningar och uppfylla dem med god marginal

 

miljöåtgärder.pdf